aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

zrimag18j.jpg
Slová Pána Ježiša PDF Vytlačiť E-mail


Publikácia vyšla tlačou v decembri 2013

a bola bezplatne distribuovaná ako príloha časopisu Solas číslo 21, december 2013 všetkým jeho odberateľom. Formát A5, 36 str.


Je spracovaná ako čítanie na každý deň v mesiaci. Celý náklad je už rozobraný. Publikácia je dostupná už len v elektonickrj forme.


Publikácia s textom v plnom znení a na stiahnutie v pdf (478 kB), sa nachádza na adrese Slová Pána Ježiša.Prihláste sa na bezplatný odber časopisu Solas.