aktuality

Fotogalériu z konferencie "Stvorenie a súčasná veda" 2009 nájdete pod záložkou fotogaléria.

zrimag10j.JPGPrajeme Vám, aby ste na týchto stránkach našli pre seba povzbudenie, potešenie, a aby stránky boli pre Vás požehnaním, prostriedkom duchovného rastu a budovania vo viere.Predstavujeme sa


Tak, ako píšeme o sebe v nasledujúcej položke hlavného menu o nás (O občianskom združení), tak aj naše stránky odrážajú vieru, ktorú vyznávame a ciele, o ktorých píšeme. Sme kristocentrickí a zvestujeme evanjelium Ježiša Krista. Ťažisko činnosti združenia Solas je vydávanie časopisu Solas (Predstavujeme Vám časopis Solas), organizovanie konferencií (konferencie Stvorenie a súčasná veda) a prednášok (seminárov) na témy súčasných vedeckých poznatkov a biblických vzťahov vedy a viery a publikačná činnosť prostredníctvom fyzických publikácií a web stránok (stránky združenia, stránky časopisu Solas, blog združenia – na adrese Blog Solas, a aj osobných web stránok členov združenia a autorov článkov – v Galérii autorov).


 
Koronavírus - zamyslenie na dnes PDF Vytlačiť E-mail

Pár zamyslení o súčasnej situácii s koronavírusom

 

Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?

Článok v plnom znení