aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?    Celý článok

zrimag10j.JPG
Zmluva zasľúbení PDF Vytlačiť E-mail


 Peter Vajda: Zmluva zasľúbení


Vyšla vo vydavateľstve SOLAS v marci 2017

V publikácii sa autor sústreďuje na udalosti okolo Abraháma, na Božie konanie s Abrahámom a skúmanie zasľúbení, ktoré dostal. V strede pozornosti je zmluva, ktorú s ním Boh uzavrel. Toto všetko je nesmierne dôležité pre naše porozumenie Božej milosti a Božieho plánu spásy človeka.


Publikácia je užitočná a cenná pre každého, kto chce porozumieť Božiemu plánu spasenia z milosti, jeho napĺňaniu v histórii ľudstva a formovaniu Božieho ľudu.

 

Publikácia vyšla tlačou v marci 2017 a bola bezplatne distribuovaná ako príloha časopisu Solas číslo 34, jar 2017 všetkým jeho odberateľom. Formát A5, 40 str.    


Publikáciu distribuje Solas o. z., P. O. Box 76, 010 07 Žilina 7, mobil: +421(0)948444155.


Publikácia s textom v plnom znení a na stiahnutie v pdf (543 kB), sa nachádza na adrese Peter Vajda Zmluva zasľúbení  .