aktuality

Navštívte web stránku časopisu Solas

nachádza sa na adrese
http://casopis.solas.sk


zrimag15z_u.jpg
Konferencia Stvorenie a súčasná veda 2009 PDF Vytlačiť E-mail


občianske združenia SOLAS a TEMELIOS


usporiadali v dňoch 28. – 30. 8. 2009 v Žiline 1. ročník konferencie


STVORENIE A SÚČASNÁ VEDA


Video-upútavka (stiahnuť si)

Tmavé pozadie StiahnuťPozvaný hlavný rečník:


Andy McIntosh

Profesor Andy McIntosh, DSc., Univerzita v Leeds, UK


Miesto konania konferencie: Gama klub Veľký diel, blok G-H, Vysokoškolákov 20, Žilina


Na konferencii odzneli nasledujúce prednášky:


1. Fosílie, kosti dinosaurov a Biblia (Prof. Andy McIntosch, DSc.)

Sedimentárne horniny, uhlie a fosílie svedčia o globálnej katastrofickej potope za dní Noacha. Svedectvo o dinosauroch poukazuje na to, že tieto už vyhynuté živočíchy žili spolu s ľuďmi a boli ľuďom dobre známe.


2. Zložitosť lietania (Prof. Andy McIntosch, DSc.)

Mechanika lietania, stavba tela vtákov a  ich peria svedčia o cieľavedomom pláne a návrhu. Vtáky sa nemohli evolučne vyvinúť z plazov pomocou postupných pozvoľných zmien.


3. Termodynamika a informácia v živých organizmoch (Prof. Andy McIntosch, DSc.)

Zákony termodynamiky nedovoľujú samovoľný evolučný vznik informačných molekúl v živej bunke, akými sú DNA, RNA a bielkoviny.


4. Stvorenie – o čo teda ide? (Prof. Andy McIntosch, DSc.)

Iná ako doslovná interpretácia biblickej výpovede o stvorení (predovšetkým prvých 11. kapitol Genezis) podkopáva evanjelium Ježiša Krista.


Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia (RNDr. Peter Vajda, Ph.D).

Evolučný a biblický scenár vzniku vesmíru a života v ňom sú nezlučiteľné. Evolučná teória je v ostrom rozpore s evanjeliom.


Živé bytosti svedčia o Stvoriteľovi (Ing. Ján Šichula).

Detailným pohľadom na stavbu živých organizmov prichádzame k záveru, že nemohli vzniknúť evolučnými cestami, ale za ich vznikom rozpoznávame plán a tvorčiu inteligenciu Stvoriteľa.


Čo je veda? Biblický pohľad na vedu (doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.).

Vymedzenie pojmu, predmetu a metódy empirickej vedy. Biblický pohľad na vedu cez výpovede Písma.


Historické korene súčasnej vedy (doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.).

Kresťanské myslenie bolo živnou pôdou pre vznik súčasnej (modernej) vedy.Program:
Konferencie sa zúčastnilo spolu 89 registrovaných účastníkov zo Slovenska, Českej republiky (8 účastníkov) a jeden účastník z Austrálie.


Prednášky vo forme článkov sú uverejnené v 2. mimoriadnom čísle časopisu Solas, ktoré bolo distribuované v mesiaci máj 2010 a sú umiestnené umiestnené na web stránkach občianskeho združenia SOLAS www.solas.sk.
Niekoľko záberov z konferencie:

IMG_3431
IMG_3431
IMG_3436
IMG_3449
IMG_3452
IMG_3474
IMG_3490