aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag13z_u.jpg
Konferencia Stvorenie a súčasná veda 2010 PDF Vytlačiť E-mail

s Johnom Hartnettom

Občianske združenia SOLAS a TEMELIOS
usporiadali v dňoch  27. – 29. 8. 2010 v poradí 2. ročník konferencie

STVORENIE A SÚČASNÁ VEDA

Žilina 2010


Téma konferencie:

Súčasná veda prináša mnohé objavy a pozorovania, ktoré jednoznačne poukazujú na dielo Stvoriteľa a potvrdzujú biblickú výpoveď o stvorení. O niektorých z nich vo svetle biblického zjavenia budeme na konferencii hovoriť.


Miesto konania:

Žilinská univerzita - Veľký diel, budova AF – Aula 3, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (v budove rektorátu)Súradnice miesta konania konferencie pre GPS navigáciu:

49˚ 12’ 16.1’’ N

18˚ 45’ 18.6’’ EPozvaný hlavný rečník:

prof. John Hartnett Prof. John Hartnett, Ph.D. (Austrália)


John G. Hartnett získal Ph.D. na katedre fyziky, University of Western Australia (UWA). Pracuje vo výskumnej skupine pre frekvenčné normy a metrológiu, kde zastáva funkciu profesora a vedúceho vedeckého pracovníka. Medzi jeho výskumné aktivity patrí vývoj mikrovlnných oscilátorov, radar s ultra-nízkym šumom, testovanie fundamentálnych fyzikálnych teórií ako špeciálna či všeobecná teória relativity, merania zmien základných konštánt a kozmologické dôsledky týchto zmien. Prof. Hartnett sa s veľkým záujmom venuje kozmológii a vývoju nových fyzikálnych princípov („novej fyzike“), ktoré nepotrebujú predpokladať existenciu temnej hmoty vo vesmíre.

Na konferencii ďalej vystúpia domáci pracovníci z oblasti geofyziky, informatiky a fyziky.


Na konferencii odzneli nasledovné prednášky:


1. Viera vo Veľký tresk a Biblia? (John Hartnett)

Stručne rozoberieme problémy modelu Veľkého tresku a prečo by mal kresťan tento model odmietať.

2. Rozanalyzovanie a opustenie (demontáž) Veľkého tresku (John Hartnett)

V súčasnosti sa teória Veľkého tresku propaguje ako taká, ktorá opisuje pravdivú históriu nášho vesmíru. Súčasné dôkazy však poukazujú na to, že Veľký tresk aj naďalej čelí niektorým veľmi vážnym problémom.

3. Hubblova bublina – Veľký tresk v ťažkostiach (John Hartnett)

Hubblov teleskop odhaľuje skryté dôkazy o nedávnom stvorení! Teraz vidíme stvorené nebeské telesá tak, ako boli stvorené vo štvrtom dni stvoriteľského týždňa pred asi šesťtisíc rokmi.

4. Svetlo hviezd, čas a nová fyzika (John Hartnett)

Nová fyzika rieši aj problém: Ako môžeme vidieť svetlo zo vzdialených hviezd vo vesmíre, ktorý je len 6000 rokov starý? (J. Hartnett)


5. Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych farieb (Drahoslav Vajda)

6. Biblický pohľad na geológiu a fosílie (Peter Vajda);

7. Boží veľký plán: Od Genezis až po Zjavenie (Ján Šichula)


Program konferenci:


od

do

udalosť / prednáška


Piatok   27. augusta 2010

15:00


Začiatok registrácia – ŽU Veľký diel, Aula 3


17:00

17:30

Otvorenie konferencie


17:30

18:00

Drahoslav Vajda: Úvod do témy konferencie


18:00

18:15

Prestávka


18:15

19:45

John Hartnett: Viera vo veľký tresk, alebo Biblia


19:45

20:00

Ukončenie konferenčného dňa


Sobota    28. augusta 2010

08:15

08:30

Otvorenie 2. konferenčného dňa


08:30

09:00

John Hartnett: Demontáž Veľkého tresku


09:00

09:15

Prestávka


09:15

10:30

Peter Vajda: Geológia a fosĺie v biblickom rámci


10:30

11:00

Prestávka


11:00

12:00

Drahoslav Vajda: Fotonické štruktúry

a štrukturálne farby


12:00

14:00

Obednajšia prestávka


14:00

15:30

John Hartnett: Hubblova bublina –

Veľký tresk v problémoch


15:30

16:00

Prestávka


16:00

17:30

Panelová diskusia


17:30

18:00

Ukončenie konferenčného dňa


Nedeľa    29. augusta 2010

08:15

08:30

Otvorenie 3. konferenčného dňa


08:30

10:00

John Hartnett: Svetlo hviezd, čas a nová fyzika


10:00

10:15

Prestávka


10:15

11:30

Ján Šichula: Boží veľký plán od Genezis po Zjavenie


11:30

12:00

Ukončenie konferencie