aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

zrimag07j.JPG
Edičný plán vydavateľstva SOLAS PDF Vytlačiť E-mail


 Na redakčnom stole vydavateľstva SOLAS sú v príprave nasledujúce dve publikácie:

 

a) „Materialistický a biblický pohľad na svet” Publikácia je venovaná vysvetleniu podstaty týchto v našej kultúre dominujúcich svetonázorov. Sú v nej definované a jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené základné pojmy ako svetonázor, veda, viera, stvorenie, evolúcia a iné. Objasňuje podstatu materializmu, jeho nefunkčnosť a nevyhnutnosť zlyhania, ako aj dilemu jeho zástancov. Uvádza biblický pohľad na podstatu a fungovanie vedy. Je v nej ukázaná spoľahlivosť a istota biblickej viery a evanjelia Pána Ježiša Krista.


Okrem iných sa v nej nachádzajú kapitoly ako: Dva prístupy ku skúmaniu sveta. Východiská poznania stojaceho na materialistickom a biblickom svetonázore – vysvetlenie. Darwin a jeho učenie o pôvode druhov. Darwinov úspech a zlyhanie jeho učenia. Čo sme sa učili a čo by sme mali vedieť. Aká je vo vede a materializme situácia dnes? Možnosti a hranice vedeckého poznania. Má veda odpovede na všetky otázky? Pôvod vedeckých zákonov. Zázraky z pohľadu vedy a Biblie. Poznanie dobra a zla – materialistický a biblický pohľad.

 

b) „Refuting Evolution (Odmietnutie evolúcie)“. Je to publikácia od významného austrálskeho fyzikálneho chemika a kreacionistického vedca Dr. Jonathana Sarfatiho. Občianske združenie Solas vlastní práva na jej preklad a distribúciu.


Publikácia J. Sarfati: Odmietnutie evolúcie je už pripravedňná do tlače a na nasledujúcej adrese Vám o nej prinášame podrobnejšie informácie: http://casopis.solas.sk/vyucovanie/j-sarfati-odmietnutie-evolucie. Klikni aj na adresu: tretia strana obálky.

 

Obe publikácie považujeme za potrebné a užitočné v našom prostredí. Ide v nich o vysvetlenie podstaty materialistického svetonázoru a o jeho fundovanú odbornú kritiku. Takáto literatúra na našom domácom knižnom trhu chýba. Publikácie plánujeme vydať a distribuovať ich ako prílohy všetkým odberateľom časopisu Solas ešte v tomto roku. Naplnenie tohto edičného zámeru, ako sme už písali v predchádzajúcom čísle, je však limitované finančnými prostriedkami, ktorými budeme disponovať. Obe publikácie sú vhodné na zborovú alebo osobnú evanjelizačnú službu. Môžete ich poskytnúť svojim priateľom, príbuzným alebo známym. V prípade záujmu zborov, spoločenstiev alebo jednotlivcov môžeme zabezpečiť tlač požadovaného množstva výtlačkov.

 

Vedenie vydavateľstva© 2008-2010 Solas - O živote v Kristu, web design by Creation Studio na báze www.christiantemplatesonline.com