aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

zrimag15j.jpg
Edičný plán vydavateľstva SOLAS PDF Vytlačiť E-mail


Z redakčného stola vydavateľstva SOLAS:

 

a) „Materialistický a biblický pohľad na svet” Publikácia vyjde v dvoch dieloch. Prvý diel vyjde v januári 2022. Druhý diel vyjde vo februári/marci 2022. Je venovaná vysvetleniu podstaty týchto dvoch, v našej kultúre dominujúcich svetonázorov. Sú v nej definované a jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené základné pojmy ako svetonázor, veda, viera, stvorenie, evolúcia a iné. Objasňuje podstatu materializmu, jeho nefunkčnosť a nevyhnutnosť zlyhania, ako aj dilemu jeho zástancov. Uvádza biblický pohľad na podstatu vzniku sveta,  života a fungovanie vedy. Je v nej ukázaná spoľahlivosť a istota biblickej viery a evanjelia Pána Ježiša Krista.


Okrem iných sa v nej nachádzajú kapitoly ako: Dva prístupy ku skúmaniu sveta. Východiská poznania stojaceho na materialistickom a biblickom svetonázore – vysvetlenie. Čo sme sa učili a čo by sme mali vedieť. Aká je vo vede a materializme situácia dnes? Možnosti a hranice vedeckého poznania. Má veda odpovede na všetky otázky? Pôvod vedeckých zákonov. Zázraky z pohľadu vedy a Biblie. Poznanie dobra a zla – materialistický a biblický pohľad.

 

b) „Refuting Evolution (Odmietnutie evolúcie)“. Je to publikácia od významného austrálskeho fyzikálneho chemika a kreacionistického vedca Dr. Jonathana Sarfatiho. Občianske združenie Solas vlastní práva na jej preklad, tlač a distribúciu.


Publikácia J. Sarfati: Odmietnutie evolúcie už vyšla tlačou v máji 2019 a pre záujemcou bola distribuovaná v mesiaci jún. Vo vydavateľstve ešte máme menší počet výtlačkou tejto knihy a pre záujemcov ich môžeme doposlať (do vyčerpania zásob). V prípade väčšieho záujmu môžeme urobiť jej dotlač. Na nasledujúcej adrese Vám o nej prinášame podrobnejšie informácie: http://casopis.solas.sk/vyucovanie/j-sarfati-odmietnutie-evolucie. Klikni aj na adresu: tretia strana obálky. Zatiaľ čo táto publikácia pojednáva, obrazne povedané, o jednotlivých stromoch evolúcie, v publikácii Materialistický a biblický pohľad na svet v časti Materialistický svetonázor, je na evolúciu predložený pohľad z nadhľadu, ako na celý evolučný les.

 

Obe publikácie považujeme za potrebné a užitočné v našom prostredí. Ide v nich o vysvetlenie podstaty materialistického svetonázoru a o jeho fundovanú odbornú kritiku. V publikácii „Materialistický a biblický pohľad na svet” je poukázané na východiská oboch svetonázorov a porovnanie materialistického svetonázoru s biblickým svetonázorom. Takáto literatúra na našom domácom knižnom trhu chýba. Publikáciu „Materialistický a biblický pohľad na svet” plánujeme vydať tlačou a distribuovať ju v budúcom roku (v r. 2022). O jej vydaní vás budeme včas informovať aj na stránkach časopisu Solas. Zaistite si včas časopis Solas tak, že sa prihlásite na jeho odber a rovnako sledujte informácie o publikáciách vydavateľstva SOLAS.


Naplnenie tohto edičného zámeru je však limitované finančnými prostriedkami, ktorými budeme disponovať. Obe publikácie sú vhodné na zborovú alebo osobnú evanjelizačnú službu. Môžete ich poskytnúť svojim priateľom, príbuzným alebo známym. V prípade záujmu zborov, spoločenstiev alebo jednotlivcov môžeme zabezpečiť tlač požadovaného množstva výtlačkov.

 

Vedenie vydavateľstva


Upravené dňa 12. 10. 2021

© 2008-2010 Solas - O živote v Kristu, web design by Creation Studio na báze www.christiantemplatesonline.com